Whakapapa

Image of Hapai Patron Dame June Mariu

Dame June Mariu

Patron of Hāpai

Dame June Mariu, Te Whānau o Apanui, Ngāti Porou was appointed as Patron for Hāpai, by Te Arikinui Kiingi Tuheitia on 29 October 2013.

The leadership she has shown through her tireless efforts for the communities she serves throughout Aotearoa is the catalyst to create change for the achievement of healthy environments and healthy communities. And we are honoured to represent her through our work at Hāpai

He Maioha, He Whakapapa He Hītori

Tīhei Mauri Ora
Ko te wehi ki a Ihowa,nāna nei ngā mea katoa

Kei ngā maunga whakahī, ngā tai mihi tāngata, ngā awa e rere nei, ngā mana whenua, toitū ki a koutou.

Ka Whakahōnoretia a Kīngi Tūheitia e noho mai rā i runga i te ahurewa tapu o ōna mātua tipuna me tōna whaea.

Otira ki te Kāhui Ariki nui tonu, Paimārire.

He tātai whetu ki te rangi, mau tonu, he tātai tangata ki te whenua ngaro noa. Kei ngā mate o te wā whakangaro atu ra koutou.

Me aro ki te hā o te tangata – kei ngā mataora, tēnā koutou katoa.

Tēnā Koutou, Tēnā Koutou, Ā Tēnā Anō Tātou Katoa – Māori Ora Mauri Ora.

Te Whakatauāki

Ko te Amorangi ki mua ko te hāpai ō ki muri

Ko Te Timatatanga

I te tau tahi mano iwa rau iwa te kau ma ono (1996) ka whakaaronui te whakaaro ki a whaka tū he kaupapa hauora Māori tūmatanui ā rohe ki roto te rohe o Tāmaki Makaurau. Koianei te pūpūake o Hāpai Te Hauora Tapui Limited. Na te Poari Hauora ā Rohe o Te Taitokerau (RHA), i whakapā atu ki ngā Poari o Te Whānau o Waipareira, me Tainui (ka tuku atu te mana whakahaere ki a Raukura Hauora o Tainui) ā me te Rūnanga o Ngāti Whātua.

Te orokohanga mai o Hāpai i roto te hono a te kāhui tau toru me te manatū whakarite kōrero ki waenganui ngā poari o Te Whānau o Waipareira me Raukura Hauora o Tainui me te Rūnanga o Ngāti Whātua. Mai tēnei honohonotanga ā ngā Iwi Ahi Kaa, Mana Whenua me ngā Mātā Waka hoki ka whaka-kotahi ki a ngatahitia tahi rōpū ki te kawe ngā mahi hauora tūmatanui ki te wāhi kōtahi.

Māori Ora Mauri

He uara-pū i hangahia mo Hāpai i roto te tekau tau, ā ko Māori Ora Mauri Ora te uara-pū nei. Ka whakamahia e Hāpai tēnei uara-pū hei whakataunaki, hei whakatipu pūkenga mo te Māori, ā mo tauiwi anō hoki otira ka whakaatū ngā uara tikanga Māori ki a whakatōpūtia ki roto ngā kaupapa hauora tūmatanui. Ko ngā taonga o tō tātou ao Māori kei roto te uara-pū nei ara ko te Tika, Te Pono, Te Tautoko, Te Whenua, Te Mātauranga, Te Manaaki, Te Aroha me Te Tangihanga.

Uara-Pū Tikanga Māori

I waihape a Hāpai ki te whakawhanake me te whaka kaupapa ngā uara-pū tikanga Māori. Ko te take i whakatau ngā uara-pū tikanga Māori nei ara ki a piki te hauora Māori, ki a mahi ngātahi ai ngā hāpori Māori, ara ko te whānau ora tonutanga me te noho mauri tau o te whānau te kaupapa whāinga poto, hei whāinga roa hoki. I tono ma Hāpai hei whakawhanake hei whaka kaupapa tahi pou tarāwaho ki runga ngā whāinga hauora me te kawe ake ki ngā hāpori Māori me ngā huihuinga Māori. Mai te tau tahi mano iwa rau iwa te kau ma ono (1996) timata ai a Hāpai i oti ai, i tutuki ai ēnei mahi.

Hauora Tino Rangatiratanga

I hangahia a Hāpai i te wā o ngā āhuaranga nui o ngā angarau whāroa me ngā pūrongo rereke i roto i te wāhanga hauora o Aotearoa. Ngā te hiki o ngā pūrongo e ki ana ki a piki te hauora ā te Māori hei whāinga mo ngā tari kawanatanga ka tāhuri a Hāpai ki te kawe ngā āhuatanga ngā kaupapa hauora Māori ā rohe nei.

Ahakoa ko tā te Māori me rapu tōnā tino Rangatiratanga ko te kaupapa e kōrerotia ana e waihape e Hāpai ki te whakawhanake me te whaka kaupapa ngā uara-pū tikanga Māori ara mā te Māori anō te Māori e āki ki roto ngā taumata tūmatanui.

He Whārua Tātaritanga

I te otinga o tētahi tirohanga whārua tātaritanga i tutuki i te tau tahi mano iwa rau iwa tekau mā whitū (1997) i tino whakaputainatia ngā kaupapa āwangawanga i roto ngā hauora kare nei e puta ngā hua mo te Māori.

I whakaatūhia anō te ngoikoretanga o ngā kai whakahaere ki roto ngā hāpori me te rohe whānui ki a whakapiki ake, ki a whakanuia te kawe o ngā kaupapa hauora e kawea nei ki ngā whānau Māori.

He Hitori ā Hāpai

I roto ngā hitori o Hāpai i kitea koianei e kaha nei a Hāpai ki te whawhati mai ngā kirimana mai te Manatū Hauora, ka whakawhaiti mai aua pūtea ki roto te hono a te kāhui tau toru me te manatū whakarite kōrero ki waenganui ngā poari o Te Whānau o Waipareira me Raukura Hauora o Tainui me te Rūnanga o Ngāti Whātua, ā me te riro mai o te mana ki a noho mai ki a Hāpai anake wētahi o ngā kirimana mai te Manatū Hauora.

Ko tēnei tirohanga wairua hihiko, koia ka pūmau ki ngā wāhanga pai i roto ngā āhuatanga e ki ana ko te tū-honohonotanga, ko te mōhio ki te whiriwhiri, ki a eke ki te taumata tiketike o te hauora ki a tāea te kawe ngā kaupapa hauora Māori ka uru atu ki ngā whakaheke ohaoha utu.

Te Uho Whai Painga ā Hāpai

Ko ngā uho whai painga ā Hāpai ara:

  • Ki te whakarite ki a kawe ngā kaupapa hauora.
  • Whakaritehia te uaratanga mo te kawe ngā kaupapa hauora i roto te uara-pū i hangahia mo Hāpai i roto te tekau tau, ā ko Māori Ora Mauri Ora te uara-pū nei. Nā ko tēnei uara-pū he tino pūkenga āwhina e pai ana ki ngā kaupapa Māori.
  • Me whakahiki te matatautanga o te hauora ā Iwi, ā Hapū, ā whānau hoki.
  • Whakarite rautaki kōrero ki runga ngā kaupapa hauora e pa ana ki te noho ora o te whānau Māori.
  • Tautoko ā kupu mo te ora o the hauora Māori i roto te kōrero ki te mārea me te hono ngātahi nei ki te hauora whānui nei.

Te Whakatauāki

Ko tēnei whakatauāki ko te Amorangi ki mua ko te hāpai ō ki muri” koia te kōrero hei tū te tūāpapa mo te tū ā Hāpai ki roto te kaupapa hauora ā Iwi. Ngā te whakarite ki roto ngā kōrero whakarite ki a tāea ki te whakaki ngā whawharua ki runga io tātou Marae, pēnā kei te tō tika ngā āhuatanga katoa ki muri o te Marae ko te kanohi kitea ki mua o te Marae ka tō tika anō.

A Welcome, A Genealogy, A History

I Sneeze the breathe of Life, The first acknowledgement is to God the creator of all things.

To the mountains, oceans, rivers and people of the land, may your power and prestige remain forever.

Honor to King Tūheitia who resides on the summit of his ancestors and mother. To the aristocracy of the King Movement Paimārire.

The starry hosts of heaven abide there for ever, immutable; the hosts of men upon this earth pass away into oblivion. To those whom have passed, we remember you.

We pay heed to the breathe of life to the living faces, we greet you all.

The Proverb

The leader doesn’t advance forward without the support of those behind him

To lead from the front strong leaders require continuous support from the rear.

The Beginning

In 1996, Hāpai Te Hauora Tapui Ltd (Hāpai) was established as a regional provider of Maori public health services in the greater Auckland region. Northern Regional Health Authority (RHA) entered into a conversation with Te Whānau o Waipareira Trust Board; the Tainui Trust Board (who later mandated Raukura Hauora o Tainui to represent the Tainui Trust Board), and Te Rūnanga o Ngāti Whātua.

Hāpai was created from a tripartite Memorandum of Understanding between Te Whanau o Waipareira Trust Board, Raukura Hauora o Tainui and Te Rūnanga o Ngāti Whātua. The subsequent arrangement provided an integrated and collaborative entity that cemented regional Māori public health services in one place.

A Māori Model

Hāpai over a period of the first 10 years had developed a value based model, Maori Ora Mauri Ora. Hāpai utilises this model as an advocacy and skills development tool for Maori and non-Maori, recognizing the importance of embedding tikanga Maori values into the core activities of public health. These tikanga Māori values are Tika, Pono, Tautoko, Whenua, Mātauranga, Manaaki, Aroha, and Tangihanga.

Cultural Health Programmes

Hāpai was tasked to develop and implement a range of culturally appropriate Māori public health programmes. These programmes contribute to improving Māori health status by working with Māori communities to actively address health issues that impact on Māori health and wellbeing. Hāpai was invited to develop and implement a framework based on Māori health priorities, and to deliver programmes in ways appropriate to Māori audiences. Hāpai has and continues to perform successfully since its inception in 1996.

Health Self-Determination

Hāpai was conceived at a time of significant and continuous structural and policy change within the health sector of New Zealand. Buoyed by policy that promoted Māori health as a priority for various governments, Hāpai developed as a pragmatic response to cement regional Māori public health service provision.

Although Māori aspirations for self-determination might not necessarily be realized per se, the ability to deliver by Māori for Māori programmes in culturally appropriate ways is an essential part of Hāpai raison d’etre.

A Gap Analysis

A gap analysis completed in 1997 highlighted a number of public health concerns that were not being addressed for Maori.

The analysis also highlighted the lack of effective leadership across the region and the need to increase health service delivery to Maori.

A Link to Hāpai History

Hāpai, historically has brokered contracts with the Ministry of Health on behalf of its partners, Raukura Hauora o Tainui, Ngāti Whātua Trust Board and Te Whānau o Waipareira and more recently contracted directly with the Ministry of Health for issue based contracts.

This innovative approach ensures common advantages in respect to co-operation, advocacy, ‘best practice’ in the development and delivery of Māori health promotion and public health and supports economies of scale.

The Core Funtions of Hāpai

The core functions of Hāpai are to:

  • Coordinate the delivery of health promotion.
  • Determine a framework for the delivery of health promotion through the development and implementation of ‘Māori Ora Mauri Ora’ which is culturally appropriate to its Māori stakeholders.
  • Raise the awareness of public health issues at Iwi, hapū and whānau level.
  • Provide strategic advice on public health issues that directly impact on the health outcome for Māori.
  • Advocate for improvement in Māori health outcomes/s through public health and health promotion, networking and linking with the wider public Health Sector.

The Proverb

Our whakatauāki 'Ko te Amorangi ki mua, ko te Hāpai ō ki muri' provides the foundation for our position in Public Health. Informed by the traditional discussion of leadership roles on the marae, that if everything behind the scenes is in place, the visible part of the Marae will be operating well.