Māori Ora Mauri Ora

O Tātou Uara - Māori Ora Mauri Ora

Hāpai Te Hauora i roto ngā rua tekau tau (20) kua huri i whakawhanake o tātou uara, Māori Ora Mauri Ora. I whakamahia e Hāpai ēnei uara hei kai tautoko, hei kai taunaki mo te Māori me Tauiwi anō ki runga te mōhio me te māramatanga ki a pūmau ki o tātou uara tikanga Māori ki roto ngā kaupapa hauora ā-iwi.

Hāpai Te Hauora over a period of 20 years has developed a value based model, Māori Ora Mauri Ora. Hāpai use it as an advocacy and skills development tool for Māori and non-Māori, recognizing the importance of embedding tikanga Māori values into the core activities of public health.

As part of the re-branding strategy for Hapai undertaken in 2015/2016, we commissioned the revitalisation of the Māori Ora Mauri Ora graphics in line with 20 years of operation for Hapai. We acknowledge the many kaumātua/kuia and kaimahi who contributed to the original Māori Ora Mauri Ora designs and whakapapa, as well at Gordan Hadfield for the imagery he designed that has been utilized up until this point. We look forward to utilizing this model to inform our work going forward. We acknowledge Geoff Popham for the creation of the revitalised designs.


Tika

Ko te taonga tohu o te TIKA ara ko te arero e tohu ana te ngākau pono, te kanohi tipuna me te whakapapa, ā ko te tohu a te koru ko te pūrere whakarite o te oranga.

The unique feature of TIKA is the Arero which represents integrity, the Kanohi - tipuna and whakapapa and the koru provides balance in life.


Tautoko

Ko te taonga tohu o te TAUTOKO e whakaatū ana te tū o ngā pou-pou e toru, Te Pou Tāhu, Te Pou Toko Manawa, Te Pou Tua Rongo, ā me te kaupapa o Te Kurutao e miramira ana i te whero e tino mōhio ana he kaupapa pakanga tēnei o te Ao Māori.

The TAUTOKO image is illustrated by the three supporting pou-pou, Te Pou Tāhu, Te Pou Toko manawa, Te Pou Tua rongo, as well as the kurutao highlighted in red which is a well-known battle formation of the Maori


Whenua

Ko te taonga tohu o te WHENUA e whakaatūria te here ki te awa, te ngahere, ngā maunga me Papatūānuku. Te tohu o te WHENUA ka whai whakaaro ki ta tātou hono ki te taiao, ki ngā hitoria, me o tātou taonga tukuiho.

The WHENUA image is the representation of the awa, ngahere, maunga and Papatūānuku. The WHENUA tohu reflects our connection to the environment, history and heritage


Mātauranga

Ko te taonga tohu o te MĀTAURANGA e whakaatū ana ngā kete o te mātauranga otirā Ngā kete Wānanga – Te Kete Tuauri, Te Kete Tuatea, me Te Kete Aronui. Ngā Kete nei e maumahara ana mo ngā wero i tāea a Tane ki te pēhi, ki te tāmi i roto tana whai ki a tarekatia te hopu te mātauranga.

The MĀTAURANGA image is illustrated by the three baskets of knowledge. Nga Kete Wānanga - Te Kete Tuauri, Te Kete Tuatea & Te Kete Aronui. Nga Kete reminds us of the challenges that Tane overcame in his quest to attain knowledge.


Manaaki

Ko te taonga tohu o te MANAAKI e whakaatū ana Te Mangopare Te Ururoa ā me tāna kōrero hoki ki te whakatinana te wāhanga ki tōnā kaha me tōnā maia.

The MANAAKI image is illustrated as Mangopare Te Ururoa, the hammer head shark. Mangopare represents strength and determination


Aroha

Ko te taonga tohu o te AROHA i titotia mai te maha o ngā tōrino e mahi tahi ana ki a whakaatū te kotahi tangata me te whānau e tipu ana e whakawhanake ana ki a tāea te whakawhiriwhiri ki te hono anō.

The AROHA image is composed of many spirals working in harmony and illustrate individual and whānau growth and development which can be intertwined and merged


Tangihanga

Ko te taonga tohu o te TANGIHANGA e whakaatū ana te hikoitanga o te orangatanga. I roto i taua hikoitanga ko ētahi o ngā takunetanga ara ko te wā o te pāpōuri, o te whāinga hei tutuki ā me te harakoakoa te whakanui hoki.

The TANGIHANGA tohu is the illustration of a life journey. In that journey there are occasions of great sorrow, achievements and celebration


Pono

Ko te taonga tohu o te PONO e whakaatū ana te rere whakawaho o te moko mai i te mangai. Ki a maumahara ae ko te moko he taonga mau ana ki waho heoi he atārangi mo ngā tūmanako, ngā uara me ngā mātāpono mai roto ke.

The PONO image illustrates how the moko flows outward from the mouth. This is a reminder that the moko is something that is only worn on the outside but a reflection of those ambitions, values and principles from within