Tara Dymus

Tara Dymus
General Manager

E noho ana au i te whenua i Ōpeke, te oneone o tōku koroua. Tere rawa mai te awa o Waioweka ki Te Moana o Toi Te Huatahi. Ko te ūnga tēnei a Tarawa mā Te Ara Umauma, ko Ngā Pōtiki mai tawhiti.

Kai atu aku mata ki runga o Mātītī, ao noa, pō noa, he tiketike nō runga. E kui Irapuaia, te mana o Tuawhakarere, te whare o tūāukiuki o whare tawhito e tohu ana i te pito o te whenua. Anei rā te uri whakamataku o Ngāti Ira, o Whakatōhea, mihi mai ki a Mataatua waka, mihi mai ki a Tūwhenua waka, mihi mai ki te mokopuna o Te Karoro a Tamatea. E rere hāere ana i ngā wai o Te Waitemata i te rangi nei.

Tara is currently completing her final semester of a Bachelor of Science degree majoring in Anthropology.

Her goal has always been to work within the health sector and be in a position where she can effect change to improve health outcomes for whānau, hapū, iwi and communities