Paora Brosnan

Paora Brosnan
Māori Public Health Leadership
Senior Cultural Advisor

E noho ana i te koko ki Ōhiwa, kia whakarongo rua aku taringa ki te hīhā tangi mai o Tuara-o-Kanawa e āki ana ki uta rā, e ko te Whānau a Tairongo. Kia māwhiti atu rā ki Ruahema, ki Mātītī, ki te karoro a Tamatea. Kei runga Ōpeke ko Irapuaea, e ko Ngāti Ira. Whītikihere ko Uruariki, ko Whiripare kia tū mai au ki Tereremoari. Te ringa, te kete kai i te wao, e ko Ngāti Ngahere. Kei Pākōwhai ko te ahi kōmau, ko te kōhanga rā o Te Whakatōhea. Kia takahia atu au ko ngā ngaru whatiwhati ki te kai hoki i Waiaua. Kei Mākeo ko Ruamoko, e ko Ngāti Patumoana. Kei Ōmarumutu ko Tūtāmure, ko Ngāti Ruatakenga. Kia tū mai a au ki Mihimarino, he waha pā mai nō Ngā Taumata. Kia pēpēhātia ake ko Tarakeha te Maunga, ko Ōpepe te awa. Kia noho au ki te mauri o taku whare whakairo, ki te kuia i whakahau ake nei “kia whakatāne au i ahau” e i, te tapu o Muriwai e!

Paora has a background in Education and Māori cultural preservation. Paora is an expert in the oral and written forms of the Māori language. He has worked alongside organizations to develop and translate frameworks in Māori, helping to contextualize frameworks within a Māori world view.