Nikau Reti-Beazley

Nikau Reti-Beazley
Māori Public Health Leadership
Public Health Advisor

Me penei taku korero ko Ngapuhi nui tonu mai Tamaki ki Te Rerenga Wairua tena koutou katoa. Rere neki taku manu mai i tona kohanga i te awa o Waikare i Te Kapotai, whakawhiti ki te pu o te wheke, ki te riu o Ohaeawai i raro i te maru o Ngati Rangi, ki nga wharua o Ngati Hine pukepuke rau. Topa whakararo ana ki Motukaraka, ki Ngai Tupoto i te Hokianga nui a Kupe.

Tere whakarunga ana taku manu ki te puaha o Waikato, ki Ngati Koroki Kahukura i raro i te maru o to tatou Kingi Māori, heke ana ki Tauranga Moana, ki Ngai Te Rangi, ki Ngati Ranginui. Ko kona tau atu ai ona waewae ki raro, ka tau, ka tau, tau ana. 

Ko Nikau Reti-Beazley tenei e mihi atu nei. 

I am in my second year of a Bachelor of Health Sciences degree, majoring in Māori Health at The University of Otago. 

I am passionate about all things to do with te ao Māori, better health outcomes for our people, and promoting fit and healthy lifestyles. Kia ora tatou.