Janell Dymus-Kurei

 Janell Dymus-Kurei
Māori Public Health Leadership
Chief Operations Officer

Ko Mātītī te maunga,
Ko Waioweka te awa,
Ko Ngāti Ira te hapū
Ko Te Whakatōhea te iwi.
Ko Mataatua te waka
Ko Muriwai te tipuna.
Tohetohe ake nei, tohetohe ake nei.
Ānō te ātaahua o te noho herekore a te wahine.
He tohenihorau, he toherauariki ina oho i ia ata i tōna tohetoa.
Kia Whakatāne!

Raised in Te whakatōhea, Janell grounds herself in her understanding of Te Āo Māori. Janell graduated from The University of Auckland with a Bachelor of Health Science, and is currently working towards a Bachelor of Laws. She began her Public Health career with Hāpai te Hauora- within research, evaluation and gambling harm minimisation kaupapa. After a stint with Te Rūnanga o Ngāti whātua as Māori Public Health co-ordinator and coordinating the Rangatahi strategy, Janell has returned to Hāpai as the Kaiwhakahaere for Māori Public Health.

Janell brings with her an experience and understanding in co-design, systems thinking, and youth engagement.  Janell hopes to enable the progression of the Public Health sector and ensure that Hāpai are strong advocates for the needs of whānau, hapū and iwi, whilst allowing for the self-determination of their lives and futures.