Spotlight on: Saini Semini and Gloria Onelino

In a recent hui with the Counties Manukau smokefree team, we were struck by their enthusiasm and passion for our kaupapa. With this, we wanted to interview one of their ‘newcomers’, Saini Semisi, for whakawhanaungatanga, and her team mate, Gloria Onelino, who brings with her a wealth of knowledge and experience to her role. It’s always really exciting to welcome new colleagues to our smokefree whanau, full of passion and ideas, working alongside those who have the experience and insight.

Spotlight on Lealailepule Edward Cowley

Fa'afetai i le avanoa. Malo fetalai po'o le saonoa. Fa'afetai i le alofa o le Atua, ua tatou feiloai i luma le nuu ae le o tua o nuu. Ia ave le viiga i le Atua, O'a paia o Samoa, o le a le o'o i'ai sau leo. Ai nuunuu atu i faleupolu o le latou matafaioe lena, aua faigata Samoa o le ao mamala. Talofa lava and warm Pacific greetings, my name is Lealailepule Edward Cowley